Management Life Members

Sr.No Name
1 Dr. Vyankatesh Rukhmaji Kabde
2. Dr. Ajit Govinddas Shroff
3. Shree. Digambar Kishanrao Deshmukh
4. Shree. Vasantrao Vardhave
5. Shree. Mukund Achyut Kulkarni
6. Dr. Milind Digambarrao Kulkarni
7. Shree Umesh Martandrao Dashrathee
8. Shree Kashinath Naraharrao Thigale
9. Dr. Rashmi Dinkar Borikar
10. Shree Samir Subhash Rajurkar
11. Shree Sarang Prabhakar Takalkar
12. Late Padmakar Mukundrao Pedgaonkar
13. Shree Ashok Annasaheb Matsagar
14. Adv. Pradeep Govindrao Deshmukh
15. Shree Arun Ramrao Kingaonkar
16. Adv. Vinayak Gangadhar Chitnis
17. Shree Suresh Nagarao Deshpande
18. Prof. Dr. Aswini Anand Vaishnav
19. Dr. Rajshekhar Shankarrao Balekar
20. Shree Santosh Shreedharrao Chaudhari
21. Dr. Prabhakar Digambarrao Joshi Patodekar
22. Shree Vishal Vinod Agarwal
23. Shree Suhas Laxmanrao Vaidya