Publications

Sr.No Publications Year
1 Hyderabad Mukti Sangram Aathavani 1976
2 Marathawadyatil madhymik shalancha survancksh abhayas prakalp ahaval 1982
3 Prathamik shalantil shikashakanche udbhodan sahitya 1982
4 Youganuruph sheti 1984
5 Marathwadyatil Prathmaik Shikshancha abhyas Prakalp 1984
6 Marathwadyatil Shikshan ek vivechak abhyas 1985
7 Marathwadyatil shikshan krutisatra 1985
8 Shaikshanik avhavan dhoran vishayak drustikon 1985 1985
9 Teacher education in Marathwada 1985
10 An Evaluation of Vocational course & introduced at the +2 stage in Marathwada: A case study report. 1985
11 Legal education in Marathwada A case study report 1985
12 Veternary and Animal Sciences Education in Marathwada. A case study Report. 1985
13 Management Education in Marathwada : A case study report. 1985
14 Medical Education in Marathwada: A case study report. 1985
15 Agriculture and Allied Sciences Education in Marathwada. A case study report 1985
16 Diploma & Degree level technical education in Marathwada: A case study report. 1985
17 Job oriented and restructured courses (applied sciences) at the degree level in Marathwada University. A case study Report. 1985
18 Commerce Education at the diploma Level & Certificate Courses in Marathwada: A case study report. 1985
19 Food Technology Education in Marathwada : A case study report. 1985
20 Vocational and Craft Training in Marathwada. A case study Report. 1985
21 A Study in Regional Imbalance in Vocational Education & Manpower Planning in Marathwada 1986
22 Marathwadyatil Vyavasaik Shikshan 1986
23 Navin Rashtriya Shaikshanik dhoran 1987
24 Hyderabad swatantrasangram aani Marathwada
25 Prathamik Shaleytil udbodhan sahitya 1988
26 Development Marathwada a Perspective 1999
27 Swami Ramanand Teerth a small book 2003
28 Marathwadyatil Krukshi Vikas 2003
29 Basic Development Statistics of the Marathwada 2003 2003
30 Marathwadyatil suchi 2003
31 Marathwadyatil shikshan ekvisawaya shatakatil aavahane 2008
32 Marathwadyal shaikshanik sankhiki 2008
33 Grampanchayat Rachana niyam ani karya
34 Balkanchya mofat v saktichya shikshanacha adhikar, adhiniyam 2009 2010
35 Magas kshetra anudan nidhi B. R. G. F. 2011
36 Sanyukta Maharashtrachya prerana yeshapayash 2012
37 Hyderabad mukti sangramatil purnavel karyakarte – charitra aani karya bhag 1 2012
38 Sardar Vallabhabhai Patel aani Hyedrabadche Villnikaran 2013
39 Swami Ramanand Teerth yanche shaishanik Vichar 2013
40 Hydrabad mukti sangramatil purnavel karya karte - charitra aani karya bhag 2 2017